Mia
17.5 “x 42”
Asphalt Polymer on Paper

MIA DETAIL